Od 1 stycznia br. duże zmiany w estońskim CIT. Resort finansów spodziewa się skokowego wzrostu popularności tego rozwiązania.

Od 2022 r. CIT estoński stanie się bardziej dostępny, ponieważ zniesiona zostanie część warunków, które dotychczas ograniczały możliwość stosowania ryczałtu., m.in.:

🟣obowiązujący w 2021 r. limit przychodowy (100 mln zł rocznie)

🟣obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych na określone cele w określonej wysokości

🟣obok spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z ryczałtu będą mogły skorzystać również spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne

🟣zaliczki na podatek CIT nie będą płacone co miesiąc – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy).

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ:

  • jakie trzeba spełnić warunki aby przejść na CIT ESTONSKI ?, ewentualnie jak zmienić strukturę firmy aby móc z niego skorzystać ?
  • ile wynosi efektywne opodatkowanie dochodów w tym modelu ?
  • wreszcie na jakie pułapki/zagrożenia powinieneś uważać w tymże systemie ?

Zapraszamy na konsultacje.

biuro@boolska.pl+ 48 535 90 70 90 www.boolska.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*