Kadry i płace

Kadry i płace

Zatrudniam pracownika i co dalej?

Sprawy kadrowo-płacowe to kolejny obszar działań każdej firmy. Zatrudnienie choćby jednej osoby to początek obliczania i płacenia składek ZUS, rejestracja pracowników ZUS, rozliczanie umów czy sporządzanie rocznych rozliczeń podatków dochodowych.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej i ZUS oferujemy:

  • wyliczanie wynagrodzeń za pracę
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  • obliczanie składek ZUS i przekazywanie deklaracji do odpowiedniego inspektoratu
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11)
  • rejestracja w ZUS Pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne)
  • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych przez Klienta, którzy do dnia 10 stycznia roku następnego złożą Klientowi wymagane prawem oświadczenie
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym: prowadzenie akt osobowych, ewidencjonowanie danych kadrowych w programie kadrowo-płacowym na podstawie przekazywanych przez Klienta dokumentów, rozliczanie umów cywilno-prawnych