Księgi handlowe

KSIĘGI HANDLOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

``PASJA DO KSIĘGOWOŚCI`` – brzmi trochę ekscentrycznie, ale aby dobrze wykonywać ten zawód, trzeba kochać liczby, dane, wyniki i przede wszystkim umieć z nich czytać.

Dlatego domeną naszej działalności jest obsługa podmiotów prowadzących księgi handlowe, czyli tzw. „pełna księgowość”, w szczególności – spółek kapitałowych. O ile uproszczoną księgowość, można prowadzić samodzielne, o tyle „ pełna” to zdecydowanie więcej obowiązków i wymaga profesjonalnej „ręki”. Jest to precyzyjny ale jednocześnie skomplikowany system ewidencyjny, dający jednak pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Obsługa księgowa podmiotów prowadzących księgi handlowe, obejmuje:

  • wykonywanie księgowań dokumentów i operacji gospodarczych
  • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prowadzenie rejestrów VAT i obliczanie podatku VAT
  • sporządzanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych (podatku dochodowego i podatku od towarów i usług)
  • przygotowanie dla Klienta odpowiednich przelewów (PIT, VAT)
  • sporządzenia rozliczenia rocznego za okres wynikający z umowy najpóźniej do końca marca roku następnego po zakończeniu roku obrotowego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie rejestru kasowego – bankowego, sporządzanie raportów kasowo – bankowych na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych bez dostępu do gotówki czy środków finansowych na rachunkach bankowych

Minimalny koszt obsługi księgowej podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ksiąg handlowych,
(generującego do 10 dokumentów miesięcznie) to 455 PLN netto.