Pod koniec kwietnia 2021 r. Sejm przyjął w zmiany w przepisach karnych. Przyjęta nowelizacja spowoduje zawieszenie przedawnienia. Tym samym organ podatkowy będzie miał więcej czasu 📅 na pobór nieuregulowanych zobowiązań przez podatników względem fiskusa. Przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku nowelizacji ustawy Kodeks karny.

Zródło:https://www.prawo.pl/podatki/zawieszenie-przedawnienia-w-podatkach-w-przestepstwach-skarbowych,505730.html

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*