Przedsiębiorco przypominamy od 1 listopada stosowanie podzielonej płatności tzw. split paymentu będzie obowiązkowe przy 150 towarach i usługach. Za jej brak grozić będą surowe konsekwencje.

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

  • Obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  • Wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • Co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • Sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony)

Więcej przeczytasz, tutaj >>>

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*